VINYES VORA EL MAR!

Estan localitzades a les diferents valls d’Alella, El Masnou, Teià i Tiana. La gran majoria assentades a la falda de la Serralada litoral, totes elles de cara al mar. Hem recuperat Vinyes velles periurbanes pràcticament abandonades.

La pendent topogràfica ha obligat a aterrassar les finques, es deixen créixer totes les espècies vegetals i fauna local, no s’utilitza sense cap concepte ni herbicides, ni pesticides ni adobs inorgànics. Només productes autoritzats per a la viticultura ecològica: feromones, sofre i coure per combatre els insectes i fongs.

Les produccions mai superen els 4.000kgs/hectària a causa de la naturalesa geoclimàtica i els clons vegetals de baixa producció. Cada vi procedeix d’una parcel.la concreta collint amb la maduresa adequada.

Treballem amb varietats tradicionals de la zona: Pansa blanca, Garnatxa blanca i Garnatxa negra. També hem introduït la varietat Syrah.